Історія

Інститут засновано у 1991 р. Організатором Інституту був академік НАН України Федір Данилович Овчаренко - лауреат Державної премії УРСР, премії ім. Л.В.Писаржевського НАН України та премії ім. П.А.Ребіндера Російської АН. Він широко відомий досягненнями в науці про дисперсні системи та поверхневі явища. Ім'я Ф.Д.Овчаренка присвоєно Інституту у 1998 році..

Із дня заснування Інститутом керує доктор хімічних наук, професор Ульберг Зоя Рудольфівна. Лауреат премії ім. М.А.Островського (1970) і премії ім. П.А.Ребіндера РАН (1995). Автор Відкриттів СРСР № 361 "Избирательная гетерокоагуляция микроорганизмов с минеральными частицами" (1988) і № 376 "Явление диффузиофореза" (1989), а також 4-х монографій, 250 друкованих праць і 60 патентів та авторських свідоцтв. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за значний внесок в організацію золотовидобувної та золотопереробної промисловості України. Вона є членом редколегії "Колоїдного журналу" РАН та журналу "Наноструктурное материаловедение».

В Інституті існує три наукових школи:

  • фізико-хімія дисперсних мінералів,
  • біоколоїдна хімія,
  • електроповерхневі явища в дисперсіях та наносистемах.

© IBCC