Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка

Національної академії наук України

Про ІнститутІнститут засновано у 1991 р. Організатором Інституту був академік НАН України Федір Данилович Овчаренко. Лауреат Державної пермії УРСР, премії ім. Л.В.Писаржевського НАН України та премії ім. П.А.Ребіндера. Широко відомий досягненнями в науці про дисперсні системи та поверхневі явища. Ім'я Ф.Д.Овчаренка присвоєно Інституту у 1998 р.

Рівно 25 років з дня засвоєння Інститутом керувала доктор хімічних наук, професор Ульберг Зоя Рудольфівна. Лауреат премії ім.М.А.Островського (1970) і премії ім.П.А.Ребіндера (1995). Автор Відкриттів СРСР № 361 "Избирательная гетерокоагуляция микроорганизмов с минеральными частицами" (1988) і № 376 "Явление диффузиофореза" (1989), а також 4-х монографій, 250 друкованих праць і 60 патентів та авторських свідоцтв. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за значний внесок в організацію золотовидобувної та золотопереробної промисловості України, що складає головне завдання Інституту.

З листопада 2016 року і по теперішній час Інститут очолює д.т.н., професор Віталій Анатолійович Прокопенко.

За 30 років колоїдна хімія в Інституті набула подальшого розвитку як наука про нанодисперсність, наноструктури, наноматеріали, супрамолекулярні системи, а також як колоїдна хімія біологічних систем різного рівня організації, механізмів та процесів їх взаємодії з мінеральними та органічними наноматеріалами тощо. Завдяки здобуткам науковців Інституту суттєво розвинуто знання провказані відкриті явища, що стало основою нового розділу колоїдної хімії – біоколоїдної хімії - одного з топових в світовій науці. Об’єкти його принципово відрізняються від традиційних об’єктів колоїдної науки:

 • наявністю як дисперсної фази клітин і біополімерів й висококонцентрованого і складного за вмістом електроліту дисперсійного середовища (плазма кровітаінші);
 • складною, комплексною природою зовнішньої оболонки біологічних клітин і мікроорганізмів, які нею контактують один з одним та/або з мінеральними фазами через приповерхневі структури і дисперсійне середовище;
 • безперервною зміною складу дисперсійного середовища в результаті життєдіяльності «живих» дисперсних фаз-клітин і мікроорганізмів;
 • наявністю реакції живих клітин та мікроорганізмів на зміну навколишнього дисперсійного середовища.

  Діючі основні наукові напрямки Інституту:

 • біоколоїдна хімія природних та синтетичних дисперсних систем і матеріалів; біотехнології збагачення мінеральної сировини та захисту навколишнього середовища;
 • фізична та колоїдна хімія дисперсних матеріалів; принципи, методи та технології їх використання в промисловості; макрокінетика та фрактальні властивості дисперсних систем;
 • фізико-хімічна механіка природних та техногенних дисперсних систем.
 • В перспективі розвитку вказаних наукових напрямів Інституту - дослідження ультрамікрогетерогенних (нано) систем, а також розробка біосенсорних технологій.

  За цими напрямами здійснюють свою науково-дослідну діяльність 5 відділів Інституту та 4 лабораторії (див.нижче)

  Структура Інституту  Відділ №1

  Відділ колоїдної технології природних систем
  Завідувач відділу к.б.н., с.д. Світлана ДИБКОВА

  Відділ №2

  Відділ макрокінетики природних дисперсних систем
  Завідувач відділу д.ф.-м.н., с.д. Володимир КОВАЛЬЧУК

  Відділ №3

  Відділ фізико-хімічної геомеханіки
  Завідувач відділу д.т.н., проф. Віталій ПРОКОПЕНКО


  Відділ №4

  Відділ фізико-хімічної гідродинаміки ультрадисперсних систем
  Завідувач відділу д.х.н., проф. Микола РУЛЬОВ


  Відділ №5

  Відділ функціональних гідрогелів
  Завідувач відділу д.х.н., с.н.с. Юрій САМЧЕНКО


  Лабораторія

  Лабораторія фізичної хімії дисперсних мінералів
  (у складі Відділу №2)
  Завідувач лабораторії д.ф.-м.н., проф. Микола ЛЕБОВКА

  Лабораторія

  Лабораторія біоколоїдної фізики та гліконаносинтезу
  (у складі Відділу №3)
  Завідувач лабораторії к.х.н., с.н.с. Вікторіо ЕСТРЕЛА-ЛЬОПИС


  Лабораторія

  Лабораторія видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів
  (у складі Відділу №4)
  Завідувач лабораторії д.т.н., проф. Сегрій ГРИЩЕНКО


  Лабораторія

  Лабораторія аналітичних досліджень та хімічного аналізу
  (у складі Відділу №5)
  (спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка)  Основні напрями фундаментальних і прикладних
  досліджень Інституту:


 • біоколоїдна хімія природних та синтетичних дисперсних систем і матеріалів;
 • біотехнології збагачення мінеральної сировини та захисту навколишнього середовища;
 • фізична та колоїдна хімія дисперсних матеріалів; принципи, методи та технології їх використання у промисловості;
 • макрокінетика та фрактальні властивості дисперсних систем
 • фізико-хімічна механіка природних та техногенних дисперсних систем;
 • колоїдно-хімічне матеріалознавство.

 • Разом з тим набули вагомого значення нові напрямки фундаментальних досліджень у галузі нанорозмірних колоїдних систем.

  Інститут розробляє нові технології для гірничорудної промисловості держави, бере участь у проведенні природоохоронних заходів і в створенні нових медичних препаратів на основі гелевих матеріалів і колоїдних благородних металів.

  1. Нанофізика:
   • нанофлюїдика – розподіл речовин, перетворення енергій та морфологічні трансформації у наноструктурованих рідких та пористих системах;
   • явища перколяції і фрактальної самоорганізації в просторово-обмежених анізотропних та ізотропних нанокластерних матеріалах та наноструктурованих системах.
  2. Наномедицина: процеси і явища при взаємодії наночастинок металів із біологічними системами різного рівня організації в діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань різного генезу.
  3. Нанофармація: біологічна активність та молекулярно-біохімічні механізми цільової дії наночастинок металів як основи лікарських препаратів.
  4. Біоколоїдна екологія: біоремедіація грунтів, основи створення композиційних фітосорбентів, біосенсорика в екологічному моніторингу.

  За останній час розроблений пробіотик для профілактики гастроентеритів молодняку тварин і птиці "окарина-ВЕТ", який не має світових аналогів серед відомих ветеринарних пробіотичних препаратів; створена ранозагоювальна кровоспинний композиція "КОАГУЛОКС", аплікаційний препарат "Пелосід" і т.п.  Обізнані професіонали з широким досвідом
  виконання наукових і прикладних задач


  * В Інституті працює 67 співробітників, з них - 10 докторів та 32 кандидата наук.
  * Науковцями Інституту опубліковано більше 1500 наукових робіт, 30 монографій, тільки за останні 3 роки опубліковано більш ніж 150 наукових праць, з яких 80% - у наукових журналах, що індексуються в Web of Science Core Collection і Scopus.
  * На базі Інституту функціонує благодійний громадський Фонд ім.Ф.Д.Овчаренка розвитку колоїдної хімії природних дисперсних систем.
  * Свої фундаментальні дослідження Інститут здійснює у тісному контакті з міжнародною науковою спільнотою США, Франції, Німеччини, Іспанії, Угорщини, Аргентини, Бразилії та інших країн, виконує ряд конкурсних проектів з фундаментальних та прикладних аспектів вказаних наукових напрямів
  * В Інституті існує три наукові школи: біоколоїдна хімія, фізико-хімія дисперсних мінералів, електроповерхневі явища в дисперсіях та наносистемах.

  36

  Ukrainian National H-index Ranking 2023*

  10

  докторів наук

  32

  кандидата наук

  >1500

  публікацій

  * Ukrainian National H-index Ranking (посилання)


  Copyright © 2024 IBCC | All rights reserved.